fontdown fontup
share_1 share_2 share_3 print

Yeni maliyet analizi sonuçları

Bu incelememizde sizlere somut örneklerden yola çıkarak Deformasyona Karşı Dayanıklı Güçlendirme Sisteminin kullanıldığı binaların harcamalarında sağlanan tasarrufların bir özetini sunuyoruz.

Maliyet analizi incelememiz çerçevesinde sizleri R=4 CBF sönümleyici sistemine oranla BRBF sistemiyle elde edilen 30 AVRO/m2’lik tasarruf hakkında bilgilendirmek istiyoruz. R=1.5 katsayılı sönümleyici sistemle karşılaştırıldığında ise teste tabi tutulan 3 ve 7 katlı binalarda elde edilen sonuca göre 86 AVRO/m2 veya 95 AVRO/m2 gibi çok daha yüksek oranda bir tasarruf sağlandığı görülmektedir.

 

Star Seismic Europe’un “Deformasyona Karşı Dayanıklı Güçlendiricilerle Eurocode standardına uygun şekilde inşa edilen yapılarda sağlanan tasarruf” başlıklı incelemesinde Deformasyona Karşı Dayanıklı Güçlendiricilerilerle ve Merkezi Destekli Güçlendiricilerle gerçekleştirilen birincil yan doğrultulu yük taşıyıcı sistemlerin ekonomik bakış açıları doğrultusunda bir karşılaştırması yapılmıştır. 3 ve 7 katlı çelik yapıların hesaplanan tüm giderlerine ilişkin inceleme üç farklı güçlendirme sistemi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.


Resim galerisinin açılışı