fontdown fontup
share_1 share_2 share_3 print

Elde edilen test sonuçları

Teknik destek sayfamız aracılığıyla Star Seismic BRB elemanları üzerinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı test sonuçlarını internetten indirerek kaydedebilirsiniz. Aşağıda yer alan test belgeleri Star Seismic BRB güçlendiricisi üzerinde uygulanan 20 adet teste ilişkin sonuçlar ile bunların analizlerini içermektedir. Sözü edilen testler San Diego’da bulunan Kaliforniya Üniversitesi’nin “Seismic Response Modification Device (SRMD)” deprem simülatörü ile Utah Üniversitesi ve Budapeşte Teknik ve İktisadi Bilimler Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir.

EN 15129 ve ECCS protokollerine göre Wildcat’in test sonuçları

Bu belge BRB güçlendirici destek elemanına ait EN 15129 (Anti-Seismic devices) ile ECCS (European Convention for Constructional Steelwork) protokollerine göre Budapeşte Teknik ve İktisadi Bilimler Üniversitesi’nde gerçekleştirilen deney sonucunda elde edilen ayrıntılı test sonuçlarını içermektedir.

Wildcat’e ilişkin test sonuçları, ABD

Bu raporda yedi adet Star Seismic BRB güçlendirici desteği üzerinde gerçekleştirilen test sonuçları ile bu sonuçlara ilişkin değerlendirmeler yer almaktadır. Söz konusu deneyler 2006 yılının ilkbaharında, Utah Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Kürsüsü’ne bağlı Yapı ve Malzeme Analizi Laboratuarında gerçekleştirilmiştir.

Powercat’e ilişkin test sonuçları, ABD

Star Seismic BRB güçlendiricileri üzerinde, San Diego’daki Kaliforniya Üniversitesi’nin deprem simülatöründe sekiz adet geniş kapsamlı test uygulanmıştır. Söz konusu testler sırasında adı geçen güçlendirici destekler her iki ucundan, körüklü bağlantılar aracılığıyla bağlantı levhalarına sabitlenmiştir. Deprem simülatörü ile güçlendiricinin bir ucuna uzunluğuna ve çapraz yönde olmak üzere deformatif nitelikte kuvvet uygulanmıştır. Sistem üzerinde ayrıca SEAOC-AISC Recommended Provisions for Buckling Restrained Braced Frames’in önerileri doğrultusunda hem değiştirilmiş olan Standart kapsamındaki yük bindirme testi hem de Düşük Yinelemeli Yorma testi uygulanmıştır. Bunların dışında güçlendirici desteklerden biri üzerinde Northridge-Sylmar depreminin eşzamanlı etkisine vermiş olduğu yanıt da incelenmiştir. Teste tabi tutulan tüm örneklerin yük bindirim protokolünün gereklerine uygun oldukları tescil edilmiştir. Güçlendiricilerin kırılma öncesindeki histerezis davranışı büyük ölçüde dengeli olarak kayda geçerken önemli oranda enerji sönülümü gerçekleştirdikleri belirlenmiştir.

Powercat’e ilişkin test sonuçları 2.  ABD

Bu raporda Star Seismic’in Mercy San Juan Hastanesi projesi bağlamında, UCSD, Caltrans Seismic Response Modification Device (SRMD)’nin test laboratuarında gerçekleştirilen bir dizi deneyin sonuçları yer almaktadır. Söz konusu deney kapsamında üç adet Deformasyona Karşı Dayanıklı Güçlendirici Destek de test edilmiştir.


Resim galerisinin açılışı