Sistemin kısaca tanıtımı

Geleneksel çelik çaprazlı çerçevelere alternatif olarak üretilen Burkulması Önlenmiş Çaprazlı Çerçeveler (Buckling Restrained Braced Frame – BRBF) önemli ölçüde enerji sönümleme özelliğine sahip olup bu sayede rakiplerine oranla daha da ekonomiktirler. Geleneksel türdeki Çelik çapraz yinelenen yüklenmelerin etkisi sonucunda aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi asimetrik bir davranış sergilemekte; bir yandan çekmenin etkisiyle temel madde olan çeliğin esnekliğinden kaynaklanan yüksek ölçüde uyum sağlayabilme niteliğine sahip olmakla birlikte diğer taraftan basınç etkisiyle eğilme sonucunda ise verimlilikleri sınırlı kalmaktadır. İşte bu dengesizlik durumu yapısal öğelerin hareket sürecinin tüm aşamaları karşısında gösterecekleri direnç üzerinde etkili olmakta, bu da kendini taşıma kapasitesinin zamanla azalması biçiminde göstermektedir. Dışa doğru eğilmeyi engellediğimiz takdirde ise –ki bu BRB sisteminin temel düşüncesini oluşturan görüştür- aşağıda yer alan şekilde de görüleceği üzere dengeli, önemli ölçüde esnek ve yüksek değerlerde enerji sönümleme parametrelerine sahip davranışların elde edildiğini görmekteyiz.

brbf

Geleneksel Çelik Çaprazlı ÇerÇeveler (Conventional Braced Frames – CBF) ile Burkulması Önlenmiş Çaprazlarlı Çerçevelerin hareketlilik sırasında sergiledikleri tavrın karşılaştırılması

brbf concept

Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazları oluşturan temel düşünce

Yukarıda yer alan kesitte üç temel öğe sergilenmiştir:

  • Çelik çekirdek
  • Bağlantıyı engelleyen katman
  • Manto

Bağlantıyı engelleyen katman mantoyu çekirdekten ayırmakta; bunun sonucu olarak da çapraz öğesinde ortaya çıkan normal kuvvet tümüyle çelik çekirdek tarafından emilmekte olup manto da – Deformasyona karşı gösterdiği direnç sayesinde – burkulmaya karşı çapraz olarak desteklemektedir. Güçlendirici destek içinde oluşan normal kuvvetin tamamı çelik çekirdek tarafından karşılanmaktadır. Eğilme durumunda taşıma kapasitesi etkilenmediğinden geleneksel çaprazların tersine kesit alanında önemli ölçüde küçültmeye gidilebilir. Kesiti uzunlamasına üç bölüm olarak ele alabiliriz: Etki alanı dediğimiz orta bölüm ile iki uçta yer alan ve etkiye maruz kalmayan bölümler. Plastik deformasyon çelik çekirdeğin merkezinde yoğunlaşırken sert kısmın kalınlaştırılan kesiti ve sertliği etkiye maruz kalmayan bölümlerin esnek davranmasını sağlamaktadır. Bu türde bir oluşum aynı zamanda yapısal öğelerin davranışlarını ve olası bozulma süreçlerini de önceden güvenli bir biçimde belirleyebilmemizi güvence altına almaktadır.

BRB’nin çelik çekirdeğinin bölümleri

Manto, sonradan üzerine beton dökülen tipik, kapalı çelik bir profilden meydana gelmektedir. Manto tasarımının temeli, çekirdeğin eğimini karşılayabilecek kesit yönünde bir desteğin oluşturulması düşüncesine dayanmaktadır.

Ürünlerimiz

Star Seismic Europe tarafından satışa sunulan Powercat BRB’lerin açılıp kapanabilen bağlantı noktaları sistemin yapılarda en hızlı ve en kolay biçimde uygulanmasını sağlarken kaynaklama, vinçle taşıma, kontrol gibi işlemlerde daha az işgücü ve daha az malzeme kullanımını da beraberinde getirir.

powercat

3 boyutlu model
3 boyutlu modelin görüntülenebilmesi için bilgisayarınızda Viewpoint Media Player (ücretsiz) programının yüklü olması gerekmektedir. Destekleyen tarayıcılar: IE6+, AOL7+ ve Safari2+

3 boyutlu modelin önizlemesi için burayı tıklayınız.
Viewpoint Media Player programını yüklemek için tıklayınız.

2 boyutlu model çizimleri
Powercat™ sisteminin ayrıntılı çizimleri ile bağlantılarının örnek çizimlerini indirmek için burayı tıklayınız.
DWG dosyası için Star Seismic Europe ile irtibata geçiniz.


Get Adobe Flash player

Star Seismic Powercat BRB’nin yerleştirilmesi

Wildcat BRB’ler, gerek çekme gerekse basınç kuvvetlerine karşı daha düşük taşıma kapasiteleri için uygulanırlar. Bu nedenle geleneksel çözümlere oranla daha küçük bağlantı levhaları ve basit köşe bağlantıları uygulanabilir. Wildcat BRB’lerin üretim bedelleri oldukça düşük olup yapıya uygulanmaları sırasında da kaynak işlemlerinin genellikle yerinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Wildcat ürünlerini yapıya vidalı bağlantılarla uygulanmasını sağlayan bağlantı levhalarıyla birlikte de sipariş edebilir, böylece kaynak işleminden de kurtulabilirsiniz. Çok yüksek normal kuvvete maruz kalınan durumlarda ikince mertebe ektilerinin mevcudiyetinden dolayı Powercat BRB’nin kullanımını öneriyoruz.

wildcat

3 boyutlu model
3 boyutlu modelin görüntülenebilmesi için bilgisayarınızda Viewpoint Media Player (ücretsiz) programının yüklü olması gerekmektedir. Destekleyen tarayıcılar: IE6+, AOL7+ ve Safari2+
3 boyutlu modelin önizlemesi için burayı tıklayınız.
Viewpoint Media Player programını yüklemek için tıklayınız.

2 boyutlu model çizimleri
Wildcat™ sisteminin ayrıntılı çizimleri ile bağlantılarının örnek çizimlerini indirmek için burayı tıklayınız.
DWG dosyası için Star Seismic Europe ile irtibata geçiniz.


Get Adobe Flash player

Redundant Core System Star Seismic’in en yüksek kapasiteye sahip güçlendirici destek çubuğudur. Gerektiğinde 8 adet bağımsız çelik çekirdek içerebilir ve 9800KN taşıma kapasitesine sahiptir.

3 boyutlu model
3 boyutlu modelin görüntülenebilmesi için bilgisayarınızda Viewpoint Media Player (ücretsiz) programının yüklü olması gerekmektedir. Destekleyen tarayıcılar: IE6+, AOL7+ ve Safari2+
3 boyutlu modelin önizlemesi için burayı tıklayınız.
Viewpoint Media Player programını yüklemek için tıklayınız.

2 boyutlu model çizimleri
Redundant core system t™ sisteminin ayrıntılı çizimleri ile bağlantılarının örnek çizimlerini indirmek için burayı tıklayınız.
DWG dosyası için Star Seismic Europe ile irtibata geçiniz.


BRBF’in Avrupa Standartlarına uygunluğu

Eurocode’un 8.1. bölümü halihazırda BRBF sisteminin basitleştirilmiş (R etkeni üzerine kurulu) ölçümlerini desteklememekte olup yapının kontrolüne örneğin pushover analizi çerçevesinde izin vermektedir. Bu incelemeler için Star Seismic Europe gerekli test sonuçları ile taşıma kapasitesi parametrelerini size sunmaktadır. Sertlik ve sıkıştırmaya ilişkin değişken etkenlerle ilgili veriler, gerçekleştirilen testlerin sonuçlarından elde edilebilir ve Avrupa Standartları’nda yer alan kriterlerle birlikte projelendirme aşamasında kullanılabilirler.

Bunun dışında, tahmini hesaplamalarla ilgili olarak mühendisler için web sayfamızdan ulaşılabilen kılavuz doğrultusunda R etkenli prosedürün uygulanmasını önermekteyiz.

Ayrıca BRB sisteminin, yakın bir gelecekte Eurocode 8’de ve gerçekleştirilecek düzenlemeler sonucunda diğer Avrupa Standartlarında da yer alacağını özellikle belirtmek istiyoruz. EN 15129 sayılı “Deprem Güvenliğini Sağlayıcı Araçlar” adını taşıyan ve görece yeni sayılabilecek bir Avrupa standardı Burkulması Önlenmiş Çelik Çapraz Çubuklarını deprem hareketlerini kontrol altında tutabilen Deprem Güvenliği Sağlayıcı Araçlar olarak kaydetmektedir.

Pek yakında resmi olarak da kabul edilecek olan yeni Romanya Ulusal Deprem Standardı ile P100-1/2011 sayılı versiyonu geleneksel, sönümleyici sistemlere benzer biçimde BRBF sistemine ilişkin davranış katsayıları ile planlama talimatnamesini de içermektedir.

Sertifikalar

certification brbf Austrian Standards plus Gmbh’nın No. 0988-CPD-0817 no’lu sertifikası, uygunluğun belgelenmesine ilişkin tüm hükümler ile EN 15129 Deprem Güvenliği araçlarıyla ilgili Standartlara ait ZA Ekinde ürün için belirlenen gerekliliklerin dikkate alındığını ve bu doğrultuda Star Seismic Europe Burkulması Önlenmiş Çelik Çapraz elemanlarının talep edilen gereklilikleri yerine getirdiğini tasdik etmek suretiyle üreticinin ürünlerinde CE kısaltmasını kullanmasına onay vermektedir. CE kısaltması bir ürünün Avrupa Standartlarında yer alan güvenlik, sağlık ve tüketiciyi korumaya ilişkin kıstaslara uyduğunu onaylayan bir göstergedir. Burkulması Önlenmiş Çelik Çapraz elemanlarına ait test sonuçları ANSI/AISC 341-05 standardının T ekinde yer alan kıstaslarla uygunluk göstermektedir. Ürünlerimiz ISO 9001, ISO 14001 ile AQAP 2110 kalite standartlarına sahip bir fabrikada üretilmektedir.

certification
share_1 share_2 share_3 print