• Haberler
  • tanıtma videosu
  • Haberler
  • CE Sertifikalar


Hakkımızda

Star Seismic Europe Ltd., çelik ve beton iskeletli yapılarda depreme karşı güvenliğin sağlanmasında kullanılan “Burkulması Önlenmiş Çelik Çapraz”in (Buckling Restrained Brace – BRB) tasarım ve üretimini gerçekleştirmektedir.

Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlar ile Güçlendirilmiş Çerçeve (Buckling Restrained Braced Frame – BRBF) ne demektir?

Star Seismic Europe’un Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlar ile Güçlendirilmiş Çerçeve (Buckling Restrained Braced Frame – BRBF) -gerek yeni, gerekse güçlendirilecek olan yapılarda- bilinen güçlendirme yöntemleriyle dayanıklı hale getirilmiş çerçevelere oranla bir yandan daha ekonomik bağlantı çözümleri ile kiriş, kolon ve temel boyutlarında azalma sağlarken diğer yandan da yapıların depreme karşı direncini önemli ölçüde arttırmaktadır. Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlar ile Güçlendirilmiş Çerçeve Amerika ve Japonya’da uzun süredir yaygın bir biçimde kullanılan ancak Avrupa’da yeni sayılabilecek bir yapı sistemidir. Bu sistemde Burkulma önleyici manto içerisinde harekete geçen normal kuvvetler çelik bir çekirdek tarafından toplanırken manto kısmı da çekirdeğin burkulmasına karşı çapraz yönlü bir direnç sağlamaktadır. Böylece eğilmede denge kaybının önlenmesiyle çekme ve basınç uygulanması durumunda da benzer yük taşıma kapasitesi ve uyumlu hareket edebilme yeteneği sağlanmış olmaktadır.

Burkulmayı önlemenin avantajı nedir?

Desteklerin burkulmalarini önlemek suretiyle sistemin temel maddesi olan çeliğin sürekli zorlayıcı etkiler karşısında ortaya koyduğu etkin işleyişin, önce yapıyı oluşturan temel öğeler, daha sonra da yapının bütünü üzerinde etki etmesi sağlanmaktadır. Böylece BRB sisteminin uygulanması sonucu olağanüstü enerji sönümleme özelliğine sahip bir yapının tasarlanması mümkün olabilmektedir.

Bu sistem neden ekonomik bir sistemdir?

Star Seismic Europe BRBF sistemleri yüksek dereceli hareket etkilerine (R=6-8) direnç gösterebildiklerinden dolayı yapılar düşük yük taşıma kapasiteleriyle tasarlanabilmektedirler. Bu sayede yapıyı oluşturan temel öğeler ve bağlantı levhalarının boyutlarındaki azalmalar sonucunda yapı malzemeleri ve iş gücünden de tasarruf edilebilmektedir.

BRB öğelerinin etkin işleyişini kanıtlayan nedir?

Birebir ölçekli, dinamik deneylerden elde edilen sonuçlar BRBF sistemine sahip yapıların uyumlu hareket edebilen, dengeli ve çok sayıda yinelenebilen bir esneme özelliğine sahip olduklarını kanıtlamaktadır.

BRBF sistemi Avrupa’da da uygulanabilir mi?

Evet, EN 15129 sayılı “Deprem Güvenliğini Sağlayıcı Araçlar” adını taşıyan ve yeni sayılabilecek bir Avrupa standardı Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlar ile Güçlendirilmiş Çerçeve Çubuklarını deprem hareketlerini kontrol altında tutabilen Deprem Güvenliği Sağlayıcı Araçlar olarak kaydetmektedir.

Sertifikalar

certification brbfAustrian Standards plus Gmbh’nın No. 0988-CPD-0817 no’lu sertifikası, uygunluğun belgelenmesine ilişkin tüm hükümler ile EN 15129 Deprem Güvenliği araçlarıyla ilgili Standartlara ait ZA Ekinde ürün için belirlenen gerekliliklerin dikkate alındığını ve bu doğrultuda Star Seismic Europe Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlar ile Güçlendirilmiş Çerçeve elemanlarının talep edilen gereklilikleri yerine getirdiğini tasdik etmek suretiyle üreticinin ürünlerinde CE kısaltmasını kullanmasına onay vermektedir. CE kısaltması bir ürünün Avrupa Standartlarında yer alan güvenlik, sağlık ve tüketiciyi korumaya ilişkin kıstaslara uyduğunu onaylayan bir göstergedir. Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlar ile Güçlendirilmiş Çerçeve elemanlarına ait test sonuçları ANSI/AISC 341-05 standardının T ekinde yer alan kıstaslarla uygunluk göstermektedir. Ürünlerimiz ISO 9001, ISO 14001 ile AQAP 2110 kalite standartlarına sahip bir fabrikada üretilmektedir.

Star Seismic çalışanları dünyanın her yerinde en üst düzeyde deprem güvenliğinin oluşturulması ve yapılarınızdaki yük taşıyıcı temel öğelerin zarar görmemesini sağlamak amacıyla BRBF sisteminin olağanüstü ekonomik çözümlerinden yararlanarak Size, projeleriniz için gerekli olan tüm desteği verme yolunda çaba harcamaktadırlar.

Umarız web sayfamızda Sizin için gereken tüm bilgilere ulaşırsınız. Aradığınız bilgileri sayfamızdan elde edemediğiniz takdirde lütfen bizimle irtibata geçiniz!