• Știri
  • Introducere video
  • Știri
  • CE Certificate


 
 

Cine este Star Seismic Europe?

Firma Star Seismic Europe proiectează şi produce contravântuiri cu flambaj împiedicat (Buckling Restrained Braces - BRB), care îmbunătăţesc comportarea la solicitări seismice a structurilor metalice sau din beton armat.

Ce este sistemul de cadre cu contravântuiri cu flambaj împiedicat (Buckling Restrained Braced Frame - BRBF)?

Sistemul BRBF al firmei Star Seismic Europe este o soluție tehnologică inovativă – fie vorba despre o construcție nouă sau de una ce se consolidează – care permite realizarea unor îmbinări la noduri reduse, de secţiuni reduse pentru grinzi şi stâlpi, la fel ca şi pentru fundaţii, prin îmbunătăţirea parametrilor de comportare la seism ai structurii. Sistemul BRBF este un nou sistem structural în Europa, care se folosește pe scară largă în America și Japonia. Forţa axială din contravântuiri este preluată de un miez de oțel, în timp ce carcasa rigidă constituie un reazem lateral corespunzător împotriva flambajului acestui miez de metal. Ȋmpiedicarea flambajului conduce la o comportare ductilă a elementului şi la o capacitate comparabilă în compresiune cu cea la întindere.

De ce este benefică împiedicarea flambajului?

Prin împiedicarea flambajului comportarea ductilă favorabilă a oţelului este folosită la nivelul elementului şi deci la nivelul întregii structuri: de aceea structurile cu o capacitate de disipare a energiei foarte mare pot fi proiectate folosind BRB.

De ce este BRB un sistem cost–eficient?

Pentru că la sistemul BRBF are un coeficient de comportare ridicat (q=6-8), deci o clădire poate fi proiectată la niveluri de forţe laterale mai scăzute. Reducerea de secţiune a elementelor structurale şi ale guseelor înseamnă economii de materiale şi timp de lucru redus.

Cum este comportarea sistemelor BRB?

Rezultatele testelor dinamice la scară reală arată o comportare histeretică ductilă, stabilă la structurile construite cu BRB.

Poate fi folosit sistemul BRBF și în Europa?

Da, Standardul European relativ nou EN 15129 Dispozitive Antiseismice consideră elementele BRB ca dispozitive anti–seismice dependente de deplasare.

Certificate

certification brbfCertificatul emis de firma Austrian Standards plus Gmbh, No. 0988-CPD-0817 certifică respectarea tuturor reglementărilor referitoare la certificarea conformităţii specificate în Anexa ZA a standardului EN 15129 Dispozitive anti-seizmice şi pe baza acestuia Elementele de rigidizare cu protecţie împotriva flambajului ale firmei Star Seismic Europe satisfac condiţiile relevante şi astfel producătorul poate utiliza marcajul CE. Aplicarea marcajului CE certifică conformitatea produsului cu standardele Europene referitoare la siguranţă, protecţia sănătăţii şi protecţia consumatorilor.
Rezultatele testelor efectuate asupra Elementelor de rigidizare cu protecţie împotriva flambării corespund cerinţelor Anexei T din standardul ANSI/AISC 341-05.
Produsele noastre sunt fabricate într-o fabrică certificată conform ISO 9001, ISO 14001 şi AQAP 2110.

Colegii de la Star Seismic din întreaga lume sunt dedicați în a sprijini proiectul d–voastră ca acesta să aibă cele mai înalte performanțe seismice și a preveni degradările elementelor structurale furnizând soluții cost-eficiente la sistemele BRBF.
Sperăm că veți găsi toate informațiile necesare pe site–ul nostru. Dacă nu, vă rugăm contactați–ne fără ezitare.