A tervezés minden lépésében az Önök segítségére vagyunk

Tervezési értékek, műszaki és tervezési segítségnyújtás érdekében kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a design@starseismic.eu email címen!

Letöltések

downloadCE Certification
downloadWildcat test report according to EN 15129 and ECCS
downloadCost analysis based on Eurocode
downloadWildcat test report, USA
downloadPowercat test report 1, USA
downloadPowercat test report 2, USA
downloadPreliminary design of BRBF system - Use of equivalent force method
downloadDesign check of BRBF system according to Eurocode 8 - Use of pushover analysis
downloadPowercat drawings
downloadWildcat drawings

Kísérleti eredmények

Az alábbi tesztdokumentációk 20 darab Star Seismic BRB merevítőn végrehajtott kísérletek eredményeit és azok elemzéseit tartalmazzák. Ezeket a kísérleteket a San Diegó-i Kaliforniai Egyetem Seismic Response Modification Device (SRMD) rázóasztalán, a Utahi Egyetemen és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen hajtották végre.

EN 15129 és ECCS szerinti Wildcat kísérleti eredmények

A dokumentum kettő Star Seismic BRB merevítőelem részletes teszteredményeit mutatja be, melyek EN 15129 (Anti-seismic devices) és ECCS (European Convention for Constructional Steelwork) protokollok szerinti vizsgálatára a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen került sor.

Wildcat kísérleti eredmények, USA

Ebben a jelentésben hét Star Seismic BRB-n végrehajtott kísérlet eredményei és azok kiértékelései találhatók. A kísérleteket 2006 tavaszán hajtották végre a Utahi Egyetem Építőmérnöki Tanszékének Szerkezet- és Anyagvizsgáló Laboratóriumában.

Powercat kísérleti eredmények 1, USA

Nyolc, teljes méretarányú kísérletet hajtottak végre Star Seismic BRB-ken San Diegóban, a Kaliforniai Egyetem rázóasztalán. A kísérletek tárgyát képező merevítőket mindkét végen csuklósan kapcsolták a csomólemezekhez. A rázóasztal hossz- és keresztirányú alakváltozást kényszerített a merevítő egyik végére. Végrehajtották mind a módosított Szabványos Terhelési tesztet, mind az Alacsony Ismétlésszámú Fáradás tesztet a „SEAOC-AISC Recommended Provisions for Buckling Restrained Braced Frames” ajánlásai alapján. Továbbá az egyik merevítőn megvizsgálták a Northridge-Sylmar földrengés valós idejű válaszát is. Az összes mintadarab megfelelően teljesített a Szabványos Terhelési Protokoll szerint. A merevítők törés előtti hiszterézis viselkedése nagyon stabil volt, és jelentős mennyiségű energiát nyeltek el.

Powercat kísérleti eredmények 2, USA

Ebben a jelentésben az UCSD Caltrans Seismic Response Modification Device (SRMD) kísérleti laboratóriumában végrehajtott tesztsorozatok eredményei találhatók, melyeket a Star Seismic „Mercy San Juan kórház” projektje kapcsán végeztek el. Ekkor három Kihajlásbiztos Merevítőt vizsgáltak meg.

Tervezési és műszaki segítségnyújtás

A Star Seismic Europe a modellezésben, a közelítő és végleges tervezési fázisokban és a dokumentálásban is az Ön rendelkezésére áll, legyen szüksége akár tervezési segédletekre, mintarajzokra, vagy tipikus részletekre. Nem probléma, ha még sosem tervezett BRB-vel merevített szerkezeteket, rendelkezésre állunk az első lépésektől az utolsóig, a koncepcionális tervezéstől a befejezésig. A Star Seismic mérnöki csapata szoros együttműködést kínál és biztosítja Ön számára a tervezéshez szükséges pontos BRB merevségi értékeket, viselkedési jellemzőket és túltervezési tényezőket.

Tervezési útmutató lépésről lépésre

Az alábbiakban részletes, angol nyelvű tervezési útmutató található, melyben lépésről lépésre ismertetjük a tervezés menetét:

Eurocode 8 alapú tervezési útmutató - a helyettesítő vízszintes erők módszere

Eurocode 8 alapú tervezési útmutató - nemlineáris statikus eltolódásvizsgálat (pushover analízis)

A BRBF rendszerek tervezése egyszerű és következetes. Általában a tervezők a kapacitástervezési szabályok szerint járhatnak el, ezzel biztosítva, hogy a nem disszipatív elemek (melyek szeizmikus terhelés hatására rugalmas állapotban kell, hogy maradjanak, mint pl. kapcsolatok, gerendák, oszlopok, alapozás, stb.) tönkremenetele ne előzze meg a disszipatív BRB elemek tönkremenetelét. E téren a BRBF rendszer tervezésének lépései megegyeznek az egyéb, disszipatív szerkezettípusoknál alkalmazott eljárásokkal. A BRB elem részlettervezését a gyakorlatban teljes mértékben a Star Seismic Europe végzi. A megszokott tervezéshez képest az egyetlen eltérés is ebből adódik, mert a BRB elem tervezése miatt a szerkezettervező mérnöknek és a merevítő gyártójának együttműködése feltétlenül szükséges a tervezési folyamat bizonyos szakaszainál.

Amennyiben a földrengésre vonatkozó szabványok támogatják a BRBF rendszer egyszerűsített, viselkedési tényezőn alapuló méretezését, a tervezés a következő lépésekre bontható:

  • A szerkezetre ható alapnyíróerő számítása a vonatkozó szeizmikus előírások alapján, magas viselkedési tényező figyelembe vételével (q = 6-8 ajánlható).
  • Szerkezeti analízis: a merevítő elemek szükséges teherbírásának és merevségének meghatározása.
  • Globális és szintközi eltolódások ellenőrzése, a merevítő elmozdulásainak számítása.
  • A BRB elemek túltervezési tényezőjének (túlterhelési tényező, overstrength factor) meghatározása a gyártó közreműködésével.
  • A további - nem disszipatív - elemek, például gerendák, oszlopok, kapcsolatok tervezése.
  • A kívánt merevítő teherbírásának és merevségének véglegesítése a gyártó felé.
Mint látható, a tervezési folyamat azért is egyszerűbb az egyéb disszipatív szerkezetek tervezéséhez képest, mert a disszipatív elem részlettervezésével annak gyártója foglalkozik. Így a kapacitástervezésből eredő komplex feladatok minimalizálódnak (lásd: nyomatékbíró keretek kapacitástervezése).

Amennyiben a vonatkozó szeizmikus szabványok nem tartalmaznak előírásokat a BRBF rendszerre, a Star Seismic Europe a következő eljárást javasolja:

  • A fent leírt lépéseket követve előtervezést hajtunk végre, amely során a szabványból hiányzó szeizmikus paraméterek közelítő értékeivel számolunk.
  • A végleges szerkezet ellenőrzéséhez eltolásvizsgálatot (pushover analízis) és a kapacitástervezésből ismert ellenőrzéseket hajtunk végre. Ezek a merevítőelemek előirányzott elmozdulási szinten várható alakváltozására és a többi szerkezeti elem teherbírására terjednek ki.

A gerendákat, oszlopokat és azok egymással, illetve a merevítőelemekkel való kapcsolatait a földrengés során előforduló legnagyobb lehetséges teherszintre kell tervezni. Ezt fejezi ki a túltervezési tényező, amelynek tükröznie kell az anyagjellemzők esetleges szórását (mivel a tényleges folyáshatár magasabb, mint a karakterisztikus érték), a felkeményedést, a rendszer túltervezését, stb.

A merevítők csomólemezzel kapcsolódnak az oszlopokhoz és a gerendákhoz. A Star Seismic alapvetően két eltérő kapcsolati kialakítást kínál: a Powercat BRB valódi csuklós, csapos kapcsolatú, míg a Wildcat BRB hegesztett kapcsolattal rendelkezik. Az előbbi rendszer előnye, hogy elkerülhetőek a szinteltolódás okozta másodrendű nyomatékok, valamint növelhető az acélmag folyásra tervezett szakaszának hossza. Az ilyen típusú keretek szerelését azonban megnehezíti a kapcsolatok alacsony mérettűrése. A hegesztett kapcsolatok alkalmazása ezzel szemben megkönnyíti a kivitelezést, ebben az esetben viszont másodrendű nyomatékokra kell számítani a kapcsolatban és a merevítőben. A Wildcat termékek rendelhetők olyan kapcsolólemezekkel is, melyek segítségével csavarozott kapcsolattal köthető be a merevítő a szerkezetbe, így a helyszíni hegesztés elhagyható.

A csomólemezes kapcsolatokat összehasonlítva a hagyományosan merevített keretszerkezeteknél alkalmazottakkal láthatjuk, hogy a kisebb erőhatások folytán és a kihajlási problémák kizárásával drasztikusan csökkenthető a csomópontok mérete.

Hagyományos és BRB kapcsolat

brb pinned connection

Csapos, csuklós kapcsolat (Powercat)

brb welded connection

Hegesztett végkialakítás (Wildcat)

Alkalmazási területek

BRBF rendszereket jelenleg főként vízszintes teherhordó szerkezetekként alkalmaznak mind új épületek esetén, mind meglévő szerkezetek megerősítésénél, de ebben az esetben használhatók kiegészítő hiszterézis csillapítóelemként is.

A hagyományosan merevített keretekhez képest a BRB merevítők lágyabbak, köszönhetően a kisebb acélmag keresztmetszetnek, amelynek alkalmazását az alacsonyabb erőhatás teszi lehetővé. Ez nagyobb alakváltozásokhoz vezethet. Az alakváltozások megfelelő szinten tartása, valamint a képlékeny teher-átrendeződés elősegítése érdekében a BRBF rendszereket gyakran tervezik rugalmas nyomatékbíró kerettel együttdolgozó rendszerként. A nyomatékbíró keret a kombinált rendszer visszatérítő képességét is javítja. Duális rendszer (melyben a képlékeny csuklók révén a BRB merevítők és a nyomatékbíró keret energiaelnyelő képessége is kihasználásra kerül) is kialakítható, mely mindkét megoldás előnyös tulajdonságait egyszerre hasznosítja.

A BRB merevítők nem csak acél, de vasbeton szerkezetek esetén is használhatóak. A Prohitech európai kutatási anyaga a BRB rendszer műemlék jellegű épületekben való alkalmazásának előnyeit is tárgyalja.

A BRBF rendszer további előnye, hogy a merevítők egyátlós kiosztásban is alkalmazhatóak, mivel húzott és nyomott elemként történő viselkedésük lényegében megegyezik. Ezáltal a merevítők kiosztásával kapcsolatos nagyobb tervezői szabadságnak köszönhetően az építészeti igények egyszerűbben teljesíthetőek.

brb diagonal

Star Seismic Powercat merevítők egyátlós kiosztásban

Szerkezettervező szoftverek

Tervezési célokra számos végeselemes (FEM) tervezőprogram használható, így nem szükséges beruházni speciális szoftverekre. Mára már sok nemzetközi szerkezettervező program tette még könnyebbé a munkát speciális Star Seismic BRB kiegészítők implementálásával, pl. ETABS, RAM, RISA, és REVIT.

A Star Seismic által készített Kihajlásbiztos Merevítő típusok használhatók, vizsgálhatók és tervezhetők RAM-ben. Részletes információkért kérjük, látogasson el erre a wiki oldalra.

ram brb

Star Seismic Kihajlásbiztos Merevítők a RAM szerkezettervező programban

Műszaki videók

ATLSS Engineering Research Center, Lehigh University

Tekintse meg merevítőnket működés közben az 1994-es Northridge, CA földrengés szimulációja során

share_1 share_2 share_3 print