fontdown fontup
share_1 share_2 share_3 print

Renaissance Tower

Място: Istanbul, Turkey
Товароносимост: 6500kN
макс. дължина: 9.5m
   
отваряне на галерия