fontdown fontup
share_1 share_2 share_3 print

Български пилотен проект

Място: Plovdiv, Bulgaria
Товароносимост: 141 - 194kN
макс. дължина: 2.8 - 3.1m
В град Пловдив, като част от новата топлоелектрическа централа за 51.5MW на фирмата „EVN”, фирмата „Star Seismic Europe” осъществи пилотен проект. Произведохме и монтирахме 6 броя BRB елементи с носимоспособност в еластичен стадий 141kN и 194kN. По време на проектирането видоизменихме стандартните елементи тип Wildcat, така че вместо със монтажни заваръчни шевове, те да могат да се прикрепят към основната конструкция с болтови връзки. Произведохме допълнителни BRB елементи, еднакви с доставените на обекта, които подложихме на пълномащабно изпитание съответно на EN 15129 и ECCS директивите.
   
отваряне на галерия