fontdown fontup
share_1 share_2 share_3 print
Lottary 01

Центъра „California Lottery”

Място: San Francisco, California, USA
При проектирането на центъра „California Lottery” и била избрана BRB системата на Star Seismic, което е довело до по-малко разкрепяващи елементи, по-малък разход на стомана и намаляване на напречното сечение на гредите и колоните.
   
отваряне на галерия