fontdown fontup
share_1 share_2 share_3 print

Център за тренировки Seahawks

Място: Renton, Washington, USA
Товароносимост: 400 - 800kN
макс. дължина: 9.9m
Центърът за тренировка на американския отбор по футбол Seattle Seahawks, известен като Virginia Mason Athletic Center, беше открит през 2008 г. в Рентон. В съоръжението има закрито тренировъчно игрище със светла височина повече от 20 метра. Проектантите осъзнаха предимствата на BRBF системата и проектираха конструкцията с тях.
   
отваряне на галерия