fontdown fontup
share_1 share_2 share_3 print

US Air Force - F22 Хангар

Място: Elmendorf Air Force Base, Alaska, USA
Товароносимост: 270 - 530kN
макс. дължина: 3.3m
При строителството на хангар F-22 на Американските военновъздушни сили за защита на самолетите със значителна стойност, също бяха използвани BRB елементи на фирмата „Star Seismic”. Благодарение на това, че BRB елементите могат да се използват и като обикновенни диагонали, в конструкцията беше постигната значителна икономия.


pdf icon US Air Force - F22 %u0425%u0430%u043D%u0433%u0430%u0440     
отваряне на галерия