fontdown fontup
share_1 share_2 share_3 print

Офис сградата Washington Mutual Tower

Място: Seattle, Washington, USA
42-етажната сграда на Washington Mutual Tower (WAMU) и 16-етажната сграда на Seattle ART Museum формират особен комплекс от сгради. Хоризонталната носеща система на небостъргача се осигурява от стоманобетонно ядро, което е приблизително до една трета от височината като е допълнено с външна “outrigger” система. “Оutrigger” системата включва и диагонални BRB елементи. Другата важна новост в проекта е, „проектирането на основата на поведението” (Performance-Based Design), което донесе значителна икономия. Строителните разходи на квадратен метър намаляха с 30-50 долара. Наред с всичко това сградата стана и по-безопасна, поведението и стана много по предсказуемо и времето на изпълнение беше съкратено с 2 месеца.
   
отваряне на галерия