Renaissance Tower

Място: Istanbul, Turkey
Товароносимост: 6500kN
макс. дължина: 9.5m


  share_1 share_2 share_3 print

Istanbul Technical University, Technopark building

Място: Istanbul, Turkey
Товароносимост: 105-880 kN
макс. дължина: 4.5m


  share_1 share_2 share_3 print

Развитие на летище

Място: Santa Ana, California, USA


За усилване на стоманобетонниа паркинг на John Wayne Airport с общи разходи 48.5 милиона долара бяха използвани BRB елементи на фирмата „Star Seismic”.

  share_1 share_2 share_3 print

Български пилотен проект

Място: Plovdiv, Bulgaria
Товароносимост: 141 - 194kN
макс. дължина: 2.8 - 3.1m

В град Пловдив, като част от новата топлоелектрическа централа за 51.5MW на фирмата „EVN”, фирмата „Star Seismic Europe” осъществи пилотен проект. Произведохме и монтирахме 6 броя BRB елементи с носимоспособност в еластичен стадий 141kN и 194kN. По време на проектирането видоизменихме стандартните елементи тип Wildcat, така че вместо със монтажни заваръчни шевове, те да могат да се прикрепят към основната конструкция с болтови връзки. Произведохме допълнителни BRB елементи, еднакви с доставените на обекта, които подложихме на пълномащабно изпитание съответно на EN 15129 и ECCS директивите.

  share_1 share_2 share_3 print

Plum Point Energy Station

Място: Osceola, Arkansas, USA  share_1 share_2 share_3 print

Медицинския център „UCSF”

Място: San Francisco, California, USA  share_1 share_2 share_3 print

Центъра „California Lottery”

Място: San Francisco, California, USA


При проектирането на центъра „California Lottery” и била избрана BRB системата на Star Seismic, което е довело до по-малко разкрепяващи елементи, по-малък разход на стомана и намаляване на напречното сечение на гредите и колоните.

  share_1 share_2 share_3 print

Benaroya Companies, South Hill

Място: Puyallup, Washington, USA


Използвайки съществуващите съединения, инженерите са заменили старите диагонали от пространственото укрепяване с BRB елементи на Star Seismic. По този начин са повишили сеизмичната носеща способност на конструкцията без да изменят останалите конструктивни елементи.

  share_1 share_2 share_3 print

Стадион Real Soccer Lake

Място: Salt Lake City, Utah, USA


Стадионът на футболния отбор Real Salt Lake с 20 000 места беше построен през 2008 г. Съкращаването срока на изпълнение беше от съществено значение. Благодарение на използването на BRB системата строителните работи бяха завършени за по-малко от 10 месеца. В резултат на бързото строителство и намаляването на количеството на използваната стомана беше направена икономия от 1 милион долара (9.1% от всички разходи), от които 250 000 долара се дължат на това, че вместо традиционната система (рамки с центрично включени връзки) е използвана BRBF система.

  share_1 share_2 share_3 print

Център за тренировки Seahawks

Място: Renton, Washington, USA
Товароносимост: 400 - 800kN
макс. дължина: 9.9m

Центърът за тренировка на американския отбор по футбол Seattle Seahawks, известен като Virginia Mason Athletic Center, беше открит през 2008 г. в Рентон. В съоръжението има закрито тренировъчно игрище със светла височина повече от 20 метра. Проектантите осъзнаха предимствата на BRBF системата и проектираха конструкцията с тях.

  share_1 share_2 share_3 print

56-етажен небостъргач LA Live

Място: Los Angeles, California, USA
Товароносимост: 3300 - 9800kN
макс. дължина: 10.0m

Хоризонталното укрепване на намиращия се в центъра на Лос Анджелис 56-етажен L.A. Live Hotel & Residences е осъществено съвместно чрез рамки с укрепени срещу изкълчване диагонали (BRBF) и стени (шайби) със стоманени диафрагми. Това осигури на инвеститора увеличение на полезната площ с 1860 m2 и увеличи пазарната стойност на имота с 20 милиона долара. Освен това, със сравнение от първоначално заложеното в проекта система от стоманобетонни стени (шайби), беше постигната и икономия в размер от 8 милиона долара.

pdf icon LA Live    share_1 share_2 share_3 print

Небостъргачът One Rincon Hill

Място: San Francisco, California, USA
Товароносимост: 5340kN
макс. дължина: 5.5 - 6m

В 64-етажния небостъргач One Rincon Hill в Сан Франциско бяха вградени за първи път BRB елементи в качеството на така наречена “outrigger” система. Укрепените срещу изкълчване диагонали, съединяват външните стоманени колони и стоманобетонното ядро са разположени между 26-32 и 51-55 етаж. Конструкцията съдържа общо 16 BRB елемента. Използването на „проектирането на основата на поведението” (Performance-Based Design) даде възможност да се намалят размерите на елементите на конструкцията, така например бяха използвани по-малки колони и бяха махнати и периферните гредите. Последното значително увеличи и пазарната стойност на имота, тъй като благодарение на него стана възможно остъкляването на фасадата.

  share_1 share_2 share_3 print

Небостъргачите Park Terraces

Място: Manila, Philippines


Намиращите се в Манила Park Terraces с височина 187m представляват комплекс от три отделни небостъргача, чиято хоризонталната носеща конструктивна система, така наречена “outrigger” система беше проектирана с BRB елементи на фирмата „Star Seismic”. За оразмеряване на конструкциите с оглед земетресенията и в този случай беше използвано „проектирането на основата на поведението” (Performance-Based Design), благодарение на което от фасадата на сградата изчезнаха периферните греди, така се увеличи и стойността на имотите. Сградите, в които ще има хотел, апартаменти и магазини и в момента са в процес на строителство.

  share_1 share_2 share_3 print

Офис сградата Washington Mutual Tower

Място: Seattle, Washington, USA


42-етажната сграда на Washington Mutual Tower (WAMU) и 16-етажната сграда на Seattle ART Museum формират особен комплекс от сгради. Хоризонталната носеща система на небостъргача се осигурява от стоманобетонно ядро, което е приблизително до една трета от височината като е допълнено с външна “outrigger” система. “Оutrigger” системата включва и диагонални BRB елементи. Другата важна новост в проекта е, „проектирането на основата на поведението” (Performance-Based Design), което донесе значителна икономия. Строителните разходи на квадратен метър намаляха с 30-50 долара. Наред с всичко това сградата стана и по-безопасна, поведението и стана много по предсказуемо и времето на изпълнение беше съкратено с 2 месеца.

  share_1 share_2 share_3 print

US Air Force - F22 Хангар

Място: Elmendorf Air Force Base, Alaska, USA
Товароносимост: 270 - 530kN
макс. дължина: 3.3m

При строителството на хангар F-22 на Американските военновъздушни сили за защита на самолетите със значителна стойност, също бяха използвани BRB елементи на фирмата „Star Seismic”. Благодарение на това, че BRB елементите могат да се използват и като обикновенни диагонали, в конструкцията беше постигната значителна икономия.

pdf icon US Air Force - F22 %u0425%u0430%u043D%u0433%u0430%u0440    share_1 share_2 share_3 print

Board of Realtors

Място: Salt Lake City, Utah, USA
Товароносимост: 270 - 1600kN
макс. дължина: 5.7m

Освен на своята икономическата ефективност BRB елементи на фирмата „Star Seismic” имат и естетичен външен вид. Това от своя страна беше отчетено при избора им. След анализ на натоварването, геометричните размери и разходите беше взето решение за използване на заварявани BRB елементи тип Wildcat.

pdf icon Board of Realtors.pdf    share_1 share_2 share_3 print

Nordstrom General

Място: Canoga Park, California, USA
Товароносимост: 1100 - 2000kN
макс. дължина: 6.5m


  share_1 share_2 share_3 print

Natomas

Място: Natomas, Oregon, USA
Товароносимост: 1500 - 3600kN
макс. дължина: 5.3m


  share_1 share_2 share_3 print