fontdown fontup
share_1 share_2 share_3 print

Изпитвателен протокол съгласно EN 15129 и ECCS

В нашия сайта публикувахме изпитвателните протоколи на отделни наши елементи, съгласно директивите на EN 15129 и ECCS. Изпитвателният протокол представя подробните резултати от изпитанията на два BRB елемента на фирмата „Star Seismic Europe”, които изпитания бяха проведени в лабораторията на катедра „Конструкции” на Технически и икономически университет в Будапеща.

Изпитвателен протокол съгласно EN 15129 и ECCS


отваряне на галерия