fontdown fontup
share_1 share_2 share_3 print

Достъпни експериментални резултати

От раздела „Техническа поддръжка” можете да изтеглите резултатите от пълномащабните експерименти проведени от фирмата „Star Seismic Europe” с BRB елементи. Представени са резултатите от експериментите, извършени с 20 броя BRB елементи на фирмата „Star Seismic Europe” и техният анализ. Тези експерименти са били проведени на вибростенда „Seismic Response Modification Device (SRMD)” в Калифорнийският университет в Сан-Диего, Университета на Юта и Технически и икономически университет в Будапеща.

Резултати от изпитване на разкрепяващи елементи „Wildcat”, проведени съгласно EN 15129 и ECCS 

В документа са представени подробните резултати от теста на два BRB разкрепяващи елементи на фирмата „Star Seismic”, чието изпитване е проведено в съответствие с изискванията на EN 15129 (Антисеизмични устройства) и ECCS (Европейската конвенция за стоманените конструкции) в Будапещенския технически и икономически университет.

Резултати изпитване на разкрепяващи елементи  „Wildcat”, САЩ

В този доклад са представени резултатите от експериментите, проведени със седем BRB разкрепяващи елемента на фирмата „Star Seismic” и техният анализ. Експериментите са проведени през пролетта на 2006 г. в Лабораторията за изследване на конструкции на Университета на Юта.

Резултати от изпитване на разкрепяващи елементи „Powercat” 1, САЩ

Проведени са осем пълномащабни експеримента с BRB разкрепяващи елементи на фирмата „Star Seismic” в Сан-Диего, на вибростенда в Калифорнийския университет. Всеки използван в експеримента образец в двата края е бил свързан с шарнирни съединения към възловите плочи. Вибростендът е подлагал единия край на усилващото ребро на надлъжна и напречна деформация. Извършени са както стандартен тест с натоварване, така и тест на умора с малка цикличност, съгласно препоръките на SEAOC-AISC-препоръчителни разпоредби за разкрепяващи системи с диагонали устойчиви на изкълчване . Един BRB разкрепяващ елемент е подложен на изпитване с реалните акселерограми от земетресението Northridge-Sylmar. Всички образци са показали добри резултати според протокола за изпитване със стандартно натоварване. Дисипативното хистерезисно поведение на елементите е много стабилно  до момента на разрушаване и  е било погасено значително количество енергия чрез пластичната работа на елементите.

Резултати изпитване на разкрепяващи елементи „Powercat” 2, САЩ

В този доклад са представени резултатите от серия експерименти, проведени на вибростенда „Seismic Response Modification Device (SRMD)” в експерименталната лаборатория на Калифорнийския университет в Сан-Диего, които са извършени във връзка с проекта на болницата „Mercy San Juan” на фирмата „Star Seismic”. Тогава са проведени изпитания на три BRB разкрепяващи елемента.отваряне на галерия