Преговорите на фирмата „Star Seismic Europe” в Турция

Президентът на Унгария Пал Шмит по време на четиридневното си посещение в Турция взе участие в Унгарско-Турския бизнес форум.

BRBF преглед

На страниците на Modern Steel Construction (MSC) Кимбърли Робинсън, главен инженер на фирмата „Star Seismic”, публикува кратък преглед на BRBF системата и особеностите при нейното проектиране.

Развитие на летище

За усилване на стоманобетонниа паркинг на John Wayne Airport с общи разходи 48.5 милиона долара бяха използвани BRB елементи на фирмата „Star Seismic”.

Български пилотен проект

В град Пловдив, като част от новата топлоелектрическа централа за 51.5 MW на фирмата „EVN”, фирмата „Star Seismic Europe” осъществи пилотен проект. Произведохме и монтирахме 6 броя BRB елементи с носимоспособност в еластичен стадий 141kN и 194kN.

Изпитвателен протокол съгласно EN 15129 и ECCS

В нашия сайта публикувахме изпитвателните протоколи на отделни наши елементи, съгласно директивите на EN 15129 и ECCS. Изпитвателният протокол представя подробните резултати от изпитанията на два BRB елемента на фирмата „Star Seismic Europe”, които изпитания бяха проведени в лабораторията на катедра „Конструкции” на Технически и икономически университет в Будапеща.

Нови резултати от анализа на разходите

В това проучване обобщаваме с конкретни примери икономиите на средства за строителство, постигнати при сградите, построени с BRB система.

Достъпни експериментални резултати

От раздела „Техническа поддръжка” можете да изтеглите резултатите от пълномащабните експерименти проведени от фирмата „Star Seismic Europe” с BRB елементи. Представени са резултатите от експериментите, извършени с 20 броя BRB елементи на фирмата „Star Seismic Europe” и техният анализ. Тези експерименти са били проведени на вибростенда „Seismic Response Modification Device (SRMD)” в Калифорнийският университет в Сан-Диего, Университета на Юта и Технически и икономически университет в Будапеща.

Обновен сайт на фирмата „Star Seismic Europe”

Радваме се да Ви съобщим, че обновихме нашия сайт. Надяваме се, че на новия сайт ще намерите цялата необходима Ви информация. Ако не, моля свържете с нас!

  share_1 share_2 share_3 print

14-та Европейска конференция по сеизмично инженерство

В Република Македония, в гр. Охрид, от 30 август до 3 септември 2010 г. беше проведена 14-та Европейска конференция по сеизмично инженерство, в която фирмата „Star Seismic Europe” участва като изложител.

Достъпна е базата данни за BRB елементи на фирмата „Star Seismic Europe” ETABS

Достъпна е базата данни за BRB елементи на фирмата „Star Seismic Europe” в ETABS, както и кратко ръководство за нейното използване. Фирмата „Star Seismic Europe” с удоволствие ще Ви помогне при проектирането на BRBF системи. Ако Ви е заинтересувала базата данни ETABS, моля свържете се с нас: design@starseismic.eu

  share_1 share_2 share_3 print

Елементи на фирмата „Star Seismic” в системата RAM Structural System V8i

Елементи на фирмата „Star Seismic” са включени във вече излязлата версия V8i 14.02 на RAM Structural System. С удоволствие ще ви помогнем в проектирането!

  share_1 share_2 share_3 print

Публикация на Кимбърли Робинсън, главен аналитичен инженер на фирмата „Star Seismic”, на страниците на „Modern Steel Construction”

Не пропускайте публикацията на главния аналитичен инженер на фирмата „Star Seismic” Кимбърли Робинсън на страниците на „Modern Steel Construction”.

  share_1 share_2 share_3 print