Кратко описание

Връзките упрепени срещу загуба на устойчивост (Buckling Restrained Braced Frame - BRBF) са алтернатива на традиционните вертикални връзки. Те имат по-голяма дисипираща способност и затова са икономически по-ефективни от конкурентите си. Традиционните стоманени вертикални връзки под действието на циклично натоварване имат показаното на графиката по-долу асиметрично поведение: от една страна в резултат на опъна имат висока дуктилност, която произтича от пластичността на стоманата, а от друга страна при натиск тяхната работа в резултат на загубата на устойчивост е ограничена. Това явление оказва влияние на цялата циклична работа на елемента, което се проявява в цикличната загуба на носещата способност. Ако предотвратим загубата на устойчивост – това е основната идея на BRB връзките – постигаме показаното на графиката по-долу балансирано поведение, което се характеризира с много голяма дуктилност и високо ниво на поглъщане на енергия.

brbf

Сравнение на поведението на традиционните вертикални връзки (Conventional Braced Frames - CBF) и връзките укрепени срещу загуба на устойчивост (Buckling Restrained Braced Frame - BRBF)

brbf concept

Основната идея на връзките укрепени срещу загуба на устойчивост

В напречното сечение различаваме три главни съставни части:

  • Стоманена сърцевина
  • Слой, предотвратяващ съединяването
  • Кожух

Слоят, предотвратяващ съединяването, отделя кожуха от сърцевината. Съответно на това осовата сила, възникваща в усилващия елемент се поема напълно от стоманената сърцевина, А кожухът – благодарение на устойчивостта си на огъване – осигурява напречната опора на сърцевината против изкълчване.

Цялата осова сила, възникваща в усилващия елемент, се поема от сърцевината. Загубата на устойчивост не влияе на носещата способност, затова площта на напречното сечение може да бъде значително намалена в сравнение с традиционните вертикални връзки. По дължина сърцевината може да се раздели на три части: на средна, така наречена част на провлачване, и на две крайни твърди части, които работят в еластичен стадий. Увеличеното и усилено напречно сечение на твърдите части осигуряват еластичното им поведение и позволяват пластичните деформации да се развиват в централната част на стоманената сърцевина. Този вид конструкция осигурява високата степен на предсказуемост при прогнозирането на поведението на елемента и очакваната му загуба на носеща способност.

Части на стоманената сърцевина на BRB диагонал

Кожухът обикновено е от кух профил, който се залива с бетон. Основата на проектиране на кожуха се състои в това, че той трябва да осигурява съответната напречна опора против загуба на устойчивост на сърцевината.

Нашите продукти

Щифтовете на BRB връзките тип Powercat, дистрибутирани от фирмата „Star Seismic Europe”, осигуряват бързият и лесен монтаж на конструкции изградени с BRB система. Наред с това те разходите свързани със заваряване, монтажна техника и контрол.

starseismic powercat

3D модел
За гледане на 3D модела е необходим Viewpoint Media Player (безплатен). Поддържани браузъри: IE 6 +, AOL 7+ и Safari 2 +

Щракнете тук за предварителен преглед на 3D модела
Щракнете тук за изтегляне на Viewpoint Media Player

2D чертежи
Щракнете тук за изтегляне на подробни чертежи и чертежи образци на съединенията на Powercat™!
За получаване на DWG файла се свържете с фирмата „Star Seismic Europe”!


Get Adobe Flash player

Монтиране в проектно положение на BRB елемента тип Powercat на фирмата „Star Seismic”

Тъй като BRB диагоналите тип Wildcat са проектирани за по малки натоварвания (опън/натиск), са нужни значително по-малки възлови плочи и могат да се присъединят чрез ъглови шевове. Производствените разходи при BRB продуктите тип Wildcat са по-ниски и обикновено се заваряват към конструкцията чрез монтажни шевове. Продуктите тип Wildcat могат да се поръчат и с готови възлови плочи които да се съединят към конструкцията чрез болтове, като по-този начин се избегне монтажното заваряване. При много големи осови се препоръчва използването на BRB диагонали тип Powercat поради вторичните огъващи моменти.

star seismic wildcat bulgarian

3D модел
За гледане на 3D модела е необходим Viewpoint Media Player (безплатен). Поддържани браузъри: IE 6 +, AOL 7+ и Safari 2 +
Щракнете тук за предварителен преглед на 3D модела
Щракнете тук за изтегляне на Viewpoint Media Player

2D чертежи
Щракнете тук за изтегляне на подробни чертежи и чертежи образци на съединенията на Wildcat™!
За получаване на DWG файла се свържете с фирмата „Star Seismic Europe”!


Get Adobe Flash player

Redundant Core System е дисипативния диагонал с най-голяма носеща способност на Star Seismic. Може да съдържа до 8 отделни стоманени сърцевини и има носеща способност от 9800kN.

3D модел
За гледане на 3D модела е необходим Viewpoint Media Player (безплатен). Поддържани браузъри: IE 6 +, AOL 7+ и Safari 2 +
Щракнете тук за предварителен преглед на 3D модела
Щракнете тук за изтегляне на Viewpoint Media Player

2D чертежи
Щракнете тук за изтегляне на подробни чертежи и чертежи образци на съединенията на Redundant Core System™!
За получаване на DWG файла се свържете с фирмата „Star Seismic Europe”!


BRBF рами в евростандартите

Въпреки че глава 1 от Еврокод 8 понастоящем не поддържа опростеното (на основата на коефициента q) изчисляване на BRBF системите, дава възможност за проверка на конструкцията чрез провеждането на нелинеен статичен (pushover) анализ. За провеждането на тези анализи фирмата „Star Seismic Europe” предоставя необходимите тестови резултати и параметри на носещата способност. Коефициентите на уякчаване при провлачане на стоманата и натиск могат да се получат от резултатите на проведените изпитания, и при проектирането могат да се използват съгласно изискванията на европейските стандарти.

Освен това, за извършване на приблизителни изчисления, на инженерите препоръчваме процедурата с използване на коефициента q, част от ръководството, достъпно на нашия сайт.

Бихме искали да подчертаем, че в близко бъдеще системата с BRB диагонали ще се появи в следващото издание на Еврокод 8 и в редица европейски стандарти при тяхното преразглеждане. Сравнително новият европейски стандарт EN 15129 „Антисеизмични устройства” разглежда укрепените срещу изкълчване диагонали (BRB), като средство за защита от земетресения, зависещо от преместването (Displacement Dependant Devices).

Скоро ще бъде официално приет новият Румънски национален антисеизмичен стандарт P100-1 версия 2011 г., който наред с тези за традиционните дисипативни системи, съдържа и коефициентите на поведение и правилата за проектиране, отнасящи се за BRBF системите.

Сертификати

certification brbfСертификат № 0988-CPD-0817 на Austrian Standards plus Gmbh удостоверява, че са взети под внимание всички разпоредби за сертифициране на съответствието и изисквания към продукта, определени в Приложение ZA на стандарт EN 15129 „Антисеизмични устройства”, и въз основа на това устойчивите на надлъжно огъване усилващи ребра на фирмата „Star Seismic Europe” отговарят на изискванията, което дава право на производителя да използва CE маркировката. СЕ маркировката гарантира, че даден продукт отговаря на изискванията на европейските стандарти по отношение на безопасността, здравеопазването и защитата на потребителите.
Резултатите от тестовете на устойчивите на надлъжно огъване усилващи ребра отговарят на описаното в Приложение Т на стандарт ANSI/AISC 341-05.
Нашите продукти се произвеждат в завод, сертифициран по ISO 9001, ISO 14001 и AQAP 2110.

certification
share_1 share_2 share_3 recommend print