• Новини
  • въвеждането видео
  • Новини
  • CE Сертификати


За нас

Фирмата „Star Seismic Europe” ООД (Star Seismic Europe Ltd.) се занимава с проектиране и производство на укрепени срещу загуба на устойчивост връзки (Buckling Restrained Brace – BRB – BRB връзки), които осигуряват устойчивостта на стоманените и стоманобетонни конструкции при земетресение.

Какво представляват укрепените срещу загуба на устойчивост връзки (Buckling Restrained Braced Frame - BRBF)?

Укрепените срещу загуба на устойчивост връзки (Buckling Restrained Braced Frame - BRBF) на фирмата „Star Seismic Europe”, разработени за нови или подлежащи на укрепване конструкции, позволяват използването на по-малки възлови съединения, способстват за намаляване на размерите на греди, колони и фундаменти. Наред с всичко това значително увеличават сеизмичната устойчивост на конструкциите. BRB връзките са нови за Европа, но в Америка и Япония вече са широко използвани. Осовото натоварване, възникващо в диагонала, се поема от стоманената сърцевина, а кожухът осигурява съответната напречна опора, противостояща на загубата на устойчивост. Предотвратяването на загубата на устойчивост води до сходна носеща способност и дуктилност и при опън и натиск.

Какви са предимствата от предотвратяването на загубата на устойчивост?

Благодарение на предотвратяването на загубата на устойчивост на диагоналите, поведението на стоманата при циклично натоварване се подобрява, което е благоприятно за структурния елемент, както и за цялата конструкция. По този начин, използвайки BRB връзки, могат да се проектират конструкции с изключителни дисипативни свойства.

Защо е икономически ефективна тази система?

Тъй като за BRBF системите на фирмата „Star Seismic Europe” е с характерен висок коефициент на поведение (q = 6-8), сградата може да се проектира за по-ниска степен на сеизмично натоварване. Намаляването на размерите на структурните елементи и възловите съединения позволява по-ниска цена на строителство.

Как е доказано поведението на BRB елементите?

Резултатите от мащабните динамични изпитания така както доказват дуктилното, стабилно поведение, така и устойчивост на циклично повтарящо се въздействие на конструкциите с BRBF система,

Може ли BRBF системата да се използва и в Европа?

Да, сравнително новият европейски стандарт EN 15129 „Антисеизмични устройства” разглежда укрепените срещу загуба на устойчивост връзки, като средство за защита от земетресения, зависещо от деформациите.

Сертификати

certification brbfСертификат № 0988-CPD-0817 на Austrian Standards plus Gmbh удостоверява, че са взети под внимание всички разпоредби за сертифициране на съответствието и изисквания към продукта, определени в Приложение ZA на стандарт EN 15129 „Антисеизмични устройства”, и въз основа на това устойчивите на надлъжно огъване усилващи ребра на фирмата „Star Seismic Europe” отговарят на изискванията, което дава право на производителя да използва CE маркировката. СЕ маркировката гарантира, че даден продукт отговаря на изискванията на европейските стандарти по отношение на безопасността, здравеопазването и защитата на потребителите.
Резултатите от тестовете на устойчивите на надлъжно огъване усилващи ребра отговарят на описаното в Приложение Т на стандарт ANSI/AISC 341-05.
Нашите продукти се произвеждат в завод, сертифициран по ISO 9001, ISO 14001 и AQAP 2110.

Сътрудниците на фирмата „Star Seismic Europe” в целия свят се стремят да предоставят поддръжка на Вашия проект, с цел постигане на по-висока сеизмична характеристика и предотвратяване на повреждането на основните носещи елементи, и всичко това с помощта на изключително рентабилните решения на BRBF системата.
Надяваме се, че в нашия уебсайт ще намерите цялата необходима информация. Ако не, моля свържете с нас!